Fremtidslogen – 14.5 2017

Fremtidslogen :

Følgende er kanaliseret fra LYSET , beskeden kommer fra Acturus fra Acturian, en del af Det Galaktiske Råd, d.14 maj 2017

BØRN AF LYSET

Vi acturianere, er kommet her i dag, (i energien) for at give kærlig vished om at alt er i henhold til ”Den store Plan”.

I reagerer i det, som I kalder følelser.
En energimæssig tilstand som bruges hos jer,
til at lære,
kode,
og afkode,
hændelser og læring, og skabe tilknytning og relationsdannelse.

Den påvirkning (kærlige øgning af frekvenser),
som foregår nu, kan skabe ”følelsen” af ensomhed; det er fordi I nu skal slippe dominansen af jeres ego.
Og ”følelsen” af retningstab;det er fordi I nu skal finde jeres vej i LYSET.

LYSET, har fået et overtag,
og den generelle højfrekvente puls er steget.

Der er en tydeligere kontakt til det,
som er selve energifeltet.
ALT ER ÈT.

Brugt af mange til manifestation af goder,
brugt af færre til (også) manifestation af LYS.

Læring, stadig i, at se (føle og mærke)
alt i en større og kærligere sammenhæng.

Vi, jeres kærligste følgere,
sender jer, den reneste form for KÆRLIGHED,
i ønsket om fremgang.

I er aldrig alene.

Ærbødigst.

Fra LYSET.

Kærligst kanaliseret af

Kutinda mester

Cimone