TAGER DU DIT ANSVAR FOR COVID 19?

TAGER DU DIT ANSVAR FOR COVID 19?

Indledningsvis, vil jeg nævne 2 ting.

Den 1. er, at det er en stor ting verden står i, i disse dage med Covid 19 virussen.

 

Stor, fordi det er verdensomspændende, fordi det er yderst smitsomt, fordi det kan være livstruende, og fordi alle – lav som høj- skal forholde sig på en eller anden vis, til denne virus her og nu.

Vi skal forholde os til at mindske smittefaren, at belaste sundhedsvæsnet mv mindst muligt, have langsigtet fokus på økonomi på alle planer, kontrollere vores individuelle angst og bekymring, SAMTIDIG med at vi i vores gøren og laden, tager tingenes tilstand alvorligt. Oma.

 

Og ikke mindst stoppe med at placere skyld.

– hvilket jeg uddybende vender tilbage til, når jeg har nævnt punkt nr 2.

 

 

Punkt nr 2.

Jeg laver dette skriv ud fra mine egne betragtninger, erfaringer, redskaber og fokus.

Dvs jeg skriver dette ud fra mit verdensbillede ( som er spirituelt ), uden at komme med direkte videnskabelig, eller nødvendigvis erfaringsbaseret, viden.

Måske er dette skriv i resonans med dig, måske ikke.

Og det er fint either way <3.

 

 

Godt så.

 

Når noget så gennemgribende som fx Covid 19 sker i vores liv, er det en helt menneskelig tendens at vi i første omgang reagerer fortrinsvis, med enten skepsis ( kan -dette -nu -også -være- heeelt -sandt-energien) eller panik ( jeg -må -hellere -handle -ekstra -toiletpapir-energien).

Og den næste umiddelbare reaktion, er at finde årsag, og dermed også implicit en løsning.

Hvor kommer dette fra?

Hvad kan vi gøre?

Hvad kan jeg gør?

 

HVEM HAR SKYLDEN?

 

Og det betyder, at der i næste nu dukker fantastiske ideer, teorier, tanker/følelser, fordomme, konspirationsteorier mv op til overfladen. Både i os selv hver især, og ikke mindst delt på nettet.

 

Nogle har en religiøs tilgang til årsagen. At dette er en moderne syndflod a là Noahs Ark. En slags udrensning og/eller straf fra Gudommelig side over os mennesker, fordi vi i henhold til de Guddommelige regler, ikke har været kærlige, men for ego fokuseret.

 

Andre tænker at dette er af spirituel karakter. At Moder Jord siger fra grundet misbrug og overbelastning gennem årtier. Som at markere sig, og sige ”nok er nok”, og vise sig i sin magt og vælde som natur ( skabe en virus) og er dermed total overlegen ift os mennesker. IGEN.

Vise at vi mennesker trods alt, ÈR små og ubetydelige, og at vi som uvorne børn skal korrigeres til mere korrekt adfærd ift naturen, miljøet og hinanden. ”Hvis du ikke vil lytte, så må du lære princippet”.

 

Nogle tror at Covid 19, er menneskeskabt.

Skabt i laboratorier af mennesker, mod mennesker.

Enten fordi dette er et muligt nyt biologisk våben, for at skabe udrensning, for at skabe/vedligeholde frygt og undertrykkelse, eller et forsøg som løb løbsk. Oma.

 

Der er også tanker om at dette kan være pga en fremmed magt ( væsner fra andre verdner mv), som har inficeret jorden med en virus pga egne interesser.

 

At dette skyldes bakterier ( virus) som begynder i Kina (Asien) grundet deres forhold til dyr, og hygiejne eller mangel på samme på markeder. Mv.

 

Og ja. Der findes formodentlig andre teorier, end disse jeg har listet her. Men dette var hvad jeg lige havde i ærmet af gode forslag til årsagsplacering.

 

Problemet er blot, at dette med at finde årsag, KAN føre til :

– placering af skyld hos andenpart ( og dermed total ansvarsfralæggelse af egen rolle)

– hetz og agiteren imod ”den skyldige part”.

– manglende personlig involvering. Hvilket kan resultere i, at skubbe situationen væk fra sig selv, til at ”andre må tage sig af en løsning”.

Osv

 

Uanset om du er tilhænger af den ene eller anden årsags-teori, eller en helt anden end dem som jeg har nævnt, er DU stadig et menneske som har ANSVAR, uanset ”hvad barnet hedder”.

*For vi har ALLE et individuelt ansvar for helt konkret at passe på hinanden sammen, hver for sig.

*Min, og din, ageren påvirker mennesker som vi ikke kender, men som vi er forbundet med.

*Vi er alle afhængige af hinanden. Både økonomisk, praktisk og følelsesmæssigt.

*Hvad kan DU lære af dette?

 

Og netop dèt. Hvad kan du lære af dette…gør at uanset hvilken situation du står i, giver dig et kærligt udbytte.

 

Måske i denne konkrete corona situation, er der et eller flere af flg områder i dit liv som du kan tage op til kærlig refleksion :

-tage din hygiejne mere alvorligt end hidtil, også fremadrettet. Smitte er altid mindsket vha af hygiejne. Begge veje. Både fra dig og ud, og omvendt.

– handle nu, og fremadrettet på, at udleve den kindness som opstår mellem levende væsner, når der er fælles lidelse.

– være opmærksom på hvad der har værdi og betydning i dit liv, og give det næring.

– kæmp for det som betyder noget. Altid på en værdig, human og kærlig manèr

– vær værdsættende, kærlig og taknemmelig overfor det du har. Hva enten det er et godt helbred, en kærlig omgangskreds, evner, muligheder mv

– vær opmærksom på dit fokus. Det vi giver fokus vokser. Giver du frygt, eller kærlighed fokus?

Osv.

 

Årsagen til dette virus udbrud er måske interessant. Og ja, vi skal naturligvis forsøge at forbygge lign scenarier i fremtiden.

 

Men den virkelige kærlige læring findes ikke nødvendigvis i BUT WHY, men mere i HOW TO DO.

 

Og vi har muligheden nu, for at samles ( ikke fysisk), gå i kærlig forbandt med hele befolkningen på Moder Jord. For vi sidder i denne corona-båd sammen, om vi vil det eller ej.

Tyk, tynd, lav, høj og med alskens religiøse overbevisninger, seksuelle levemåder, vegetarer, kødspisere, etnicitet, venner,fjender og kulturforskellighed. Vi er sammen om dette.

 

Lad kærligheden sejre, igen.

 

Jeg afslutter dette, med at ønske dig det aller kærligste. Hvad det end er for dig <3.

 

Kærligst

Kutinda mester

Cimone

 

Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels