Kanalisering 23-9-2015

Ny tids energi:

Vi vil ikke opfordre til, hverken, den ene eller den anden trosretning.
Det er en misforståelse, på jeres side, at I skulle være mere splittet, snare end samlet i en stor ånd.
Tvært om, vil vi appellere, til den kollektive bevidsthed af fælles kærlighed.

Denne vækkelse af fælles kærligheds ånd, skal bruges konkret, til både at lave ting om på samfundsplan, men
også at ændre mønstre og ting i hjemmet.

lad os se ind ad til en start.
Det er altid spændende at kigge på egen arne….

Dit hjem.
Samler du til hobe?
Hvorfor?
Er det et udtryk for et andet afsavn?
Bør du stoppe nu, og formidle dit overforbrug videre?
Kig indad og tag ansvar for din handling.

Rod.
Er det et udtryk for desperation og mangel på på lyst og velvilje i dit liv?
Tag dit ansvar.
Ryd op.
Få folk ind i dit univers, som du måske har haft lukket af, af årsager som ikke længere er gyldige….
Disse folk kan være din livline, og din konkrete hjælp op af hullet.

Overforbrug.
Dette såvel af tøj som mad.
Hvilket hul i dit liv prøver du at fylde ud?
Tag dit ansvar.

Mærk din egentlige smerte, og få løst dit rigtige problem med rigtige løsninger.

Og smerte er jeres kodeord.

I føler jer så alene, så isoleret i jeres ensomhed.
Søg hinanden.
Del hinanden med hinanden.
ikke for at tage ansvar for hinanden, men for at dele hinandens smerte og glæder med hinanden.
For kun på den måde er i mennesker hele.
Helt i Platons ånd. Krop og sjæl.

At dele er ikke, at fralægge ansvar, eller at tage ansvar.
Men at dele.

At vælge at være social og være i sine følelser, og være sand og tro.
Både mod kollektivet og sig selv.

I gruppen af kollektiv, udvikles følelsen af ansvar, og du vil drages mod at tage ansvar dig selv.
Og erfarer derved, at du så, på den måde tager ansvar for gruppen.
Fælles kærlighed.

Vi er i jeres hjerter.

I bor i vores sjæle.

Gå med Lyset.

Æret været jeres navn.

Samuel, Gideon, Maion.

Kanaliseret af Alessia.