Kanalisering 14-9-2015

Ny tids energi:

Velkommen ærede mennesker, og andre beboere.
Vi nærmer os hastigt den tid, som samlet under et tag, kaldes “ny energi”.

Hermed indkaldes I som vidner, og som førstehånds personer til at bære vidensbyrd, om ny viden, om ny tid, ny energi, ny verden.

Vi befinder os i opbrud.
De fleste mennesker, og dyr, mærker det som stress påvirkning. Både som påvirkning af krop, og sjæl.
Uro og en vekslen mellem sorg og glæde, i en konstant vekslen som ikke kan puttes i en boks af kontrol.

Vi ønsker det bedste for jer, skal I vide.
Derfor denne vekslen af energi, og ikke en konstant påvirkning af massiv energi påvirkning, som kan , på jeres frekvens, virke som
depression og negativ fremmende.
Derfor denne uro.
vi beklager den smerte det måtte afføde. men det er nødvendigt.
Nok om det.
Nu til den egentlige information.

Vi skal vækkes kollektivt nu. Alle skal være i samme ånd og i samme viden.
Dem som ikke har været bevidste før, skal vækkes nu.
Vi skal alle følge vores mål og vores formål.
Vi skal alle højne sammen og hver for sig.
Thi lyset skal skal vækkes for alvor i mørket, og mørket skal svinde i lyset, for det er forudsagt for Profeten.
Lyset skal spredes og forkyndes med ord og handling.
Vi kan ikke længere gemme os bag floskler, og hvad vi burde gøre i den givne situation. Men tage aktion og handle i lys og kærlighed her og nu.
Ikke mere teori om kærlighed og lys, men handlen i viden og ægthed i kærlighed.

Tag flygtninge situationen. Hvor står du? Hvad siger dit hjerte? Hvad gør din handling?
Vi befaler dig at handle i lys, og i viden derpå.

Vi tror os ene i vor situation af elendighed, hvad enten det beror på psyke, fysik eller økonomi.
Men kig på din næste.
Kig ikke med dine øjne, men kig med dit hjerte, og fortæl da hvad du virkelig ser…?
Ser du da ikke, en bror eller en søster, med samme lidende sjæl, identisk på ar og blod?
Lid og græd sammen og kæmp jer op i lys, og kærlighed sammen, mod bedre tider…
Ikke mere differentiering, ikke mere frygt og fremmedgørelse.
Vi er ens.
Du er mig og jeg er dig. Og vi er lys.
Velkommen til Ny Verden
Velkommen til Ny Energi

Du er elsket.
Æret været dit navn.

Kuthumi, Cherubiel og Hilarion

Kanaliseret af Alessia