Kanalisering 23-10-2015

Ny tids energi:

Vi har nu forsøgt at formidle, til jer, hvorledes jeres tankesæt hidtil, har været fokuseret omkring lidelsesbegreber.

Vi vil nu præsentere, den nye tankeform til jer, der hedder nydelse.

I har bevidst længe, arbejdet i , og givet jer selv tilladelse til begrebet glæde.
Nogen med større succes end andre.
Dog er det en term, som tilsyneladende er kommet igennem det berømte nåleøje, hos jer mennesker, som en tiladelig og eventuel opnåelig tilstand.

Glæde, og lykke, er derfor,
blevet en tilstand som mange af jer bevidst søger
og opsøger.

Så langt så godt.

Men nydelse er I straks, meget meget forsagende og distancerende overfor.

I har fået en frekvens,
og derved en fysisk krop,
som gør jer i stand til,
og ved at, I er i frekvensen,
implicit,
også tilladelse til nydelsen.

Med andre ord.
I har en krop,
som giver jer mulighed for en frekvensoplevelse og læring,
brug den.
Ikke misbrug.
Brug.

Husk igen.
Der findes kun kærlighed.
Alt er energi.

I jeres nuværende frekvenser,
har I det, som I har valgt at kalde sanser.
Disse sanser er gaver, som skal bruges.
Alle og en.

Og den nydelse, der vil komme til udtryk,
er ikke,
igen en misforstået menneskeskabt undertrykkende ikke-kærlig tanke…egoisme,
men korrekt brug af gaven.

Og den frekvensforhøjelse, og glæde,
der vil komme,
er nyttig på kollektiv plan.
Forsagelse og straf, vil kun skabe ukærligt miljø på alle planer.

Husk på at det kræver fælles samtykke,
ikke kun fra verbal side,
men også på energetisk side,
at udøve nydelse sammen.
Tag ansvar.
For dig selv, for situationen, for nydelsen.
For kollektivet.

Når vi opfordrer til brug af nydelse,
er det kærlig og korrekt brug,
i overenstemmelse med tidligere udsendte informationer.

Åben op.
Vær.

De kærligste intentioner følger jer.

Æret været jeres navn.

Kuthumi, Kutinda, Sananda

Kanaliseret af Alessia