Kanalisering 20-9-2015

Ny tids energi:

Lad os få ting på det rene. Ting er i bevægelse. Energi er frekvens, og frekvens er i en svingning, og denne er i en bevægelse.

Konstant i flow. Konstant i udvikling.

For oven, således også forneden.

Vi, Universets tjenere, er som I også i udvikling og i bevægelse.
Som I,stilles der krav fra Fader, til alle os, om frekvensøgning og udvikling.
På den måde som er forventelig af os, og som vi skal opsøge den i henhold til gældende love.
Nogen af lovene er jer givet, og andre vil blive jer givet over tid, når I er parate, og andre igen er kun tilhørende os.

Men, når vi stilles krav, og forventning, om udvikling i vente, skal vi følge den bøn.
Også selvom det betyder at vi, I jeres terminologi, vil få en midlertid ringagtelse.

Barnet der skal lære at finde balancen, og lære at stå, skal det ubønhørligt høre for sine fejltrin ved at nå dertil?
Eller skal det hyldes og roses for at have set udfordringen i øjnene, og have mestret endnu en færdighed?

Jeg tilspørger da jer.
Hvorledes kan det da være, at når vise Guddommelige væsner søger, at udvikle, og tage visdom, og viden af anden karakter ind, at de skal lastes
herfor i al evige tider i jeres verden?.
For oven således også forneden.
Vi mestrer tilgivelsen og forståelsen.
Gør I?

Fader har i sin uendelige visdom, en plan for os alle.
Både gældende for jer, og for os, og for alle væsner og for alle universer og for alle planer.
Mon det er givet på forhånd, at hvad der dømmes af jer mennesker, og vurderes som “fald”, er Faders plan med det enkelte væsen?

I bruger begrebet fald, og kødets lyst, og syndefald, og nedfalden om os.
Hvad der det for begreber?
Hvad indeholder de?

Er det sandt, at jeres naivitet, er så fremherskende, at I har troen på, at vi skulle været drevet af simpel ur-energi, og sexual kraft?

Når vi har taget et fald, og har forenet os med jeres race, er det dels for at følge Planen.
Dels, for at forene det smukkeste. Jeres menneskelige Guddommelighed, og vores himmelske Guddommelighed.
Vi ser langt dybere end krop.

Hver gang vi har taget et fald, af den ene eller den anden årsag, gør vi det i henhold til Planen.

Alt er i bevægelse.
Også os.
Vi er i læring og udvikling og øgning.
Foroven og forneden.

Mine kære Brødre og Søstre, som har fået megen udskæld, og på jeres opslagsværker kaldes faldne, skal nu ophøjes.

Mærk efter.
Vurdèr om det er sandt , om den energi del af lysvæsnet,stadig er i læring…….falden om I vil.

Og ja, der er forskel på de forskellige dele af det enkelte væsen.
Hvert væsen, indeholder op til flere frekvenser.
Jo højere udviklet, jo flere.

Derfor kan den ene frekvens, det ene legeme, af et væsen, være i udvikling et andet sted, end resten af frekvenserne.

Såvel som jeres, er vores læring ikke evig.

Derfor er vores tilstand ej heller evig og ubevægelig.

Når vi har taget vores læring, vores indsigt, og lavet vores kærlige udveksling er det atter tid til bevægelse og til at flytte sig.

Foroven, således også forneden.

Vi hører jeres bøn.

Vi fylder lys i jeres hjerter.

Gå i kærlighed.

Æret været jeres navn.

Sariel

Kanaliseret af Alessia