Kanalisering 17-9-2015

Ny tids energi:

Vi har forsøgt, at kanalisere viden, til jeres skoleledere i tidligere tider, i form af en Muses inspiration.
Denne hvisken, denne inspirations tanke kom i 2001, 2006, 2008, 2010, 2011 og 2013 og blev virkeliggjort i den form, som I så banalt valgte at høre som :
Ny skolereform i Folkeskolen.
Nuvel, 2 ud af tre, er heller ikke helt galt…
Reform ja. Folkeskole, ja.
Men formen er helt gal.
Vi har haft en helt anden agenda og intention, for vort livs lys, for vort gaves håb, for vores fælles børn.
Det er rigtigt set, og hørt, fra vores hvisken, at der skulle en kæmpe reform til.
Men omvendt proportioneret dog.
I mennesker, tænker altid med det samme i strafenergi.
I ressourcestramning, kassetænkning og begrænsninger.
Vi tænker, og bevæger, os i, alternative, kassesystemer, kærlighedsløsninger og uendelige energiressourcer.
På den måde er vi non-kompatible.
Nuvel.
Planen var dog. alligevel, at blomsten af lystets fremtid, skulle have mulighed for udvikling og ikke begrænsninger.
Vi havde lagt en en form og en plan.
Men den er ikke sammenlignelig med den virkelighed, som i har valgt at at udføre.
Planen var, at der skulle være èn voksen til 3 børn.
ikke nødvendigvis en uddannet i hver undervisningstime, men en voksen som stillede sig til rådighed til disse elevers læring og udvikling.
Og naturligvis skal der indlemmes elev differentiering.
Dvs., at hver enkelt elev vurderes ud fra egen situation, familie, behov, fysik, psyke, og indlæringsstadie. Og ud fra dette tilrettelægges en
differentieret undervisning, samlet i grb. af 3 børn af gangen.
De voksne skal både have lærer mæssig uddannelser, pædagoguddannelser eller/ og praktiske uddannelser.
det skal være halvddagsskoler, men med overlap til lektie SFO og tillige voksenstøtte og hjælp.
Igen af samme voksenkræfter.
Men.
Mindre skole.
Mere fritid og leg.
Leg og læring. Learning by Doing. Doing by Being. Being by Loving.
Alt er i balance. Alt er i harmoni og i glæde.
For det er i glæde og i trivsel, at ægte udvikling og læring sker.
Husk på, at det er i glæden ar børnene er menneskenes Mestre på Jord.
Rene og hævet over enhver tvivl, af skjulte motiver, og forkerte agendaer.
De tjener kun lys og glæde og her og nu.
Et ægte nærvær.
Et ægte liv, af forståelse for sammenhæng, for at alt tid er her i èt.
Igen.
Respektèr barnesjælen.
Det reneste rene, den uspolerede sjæl.
Dyrk de gode miljøer omkring børn, og lav trivsel til udvikling, og der vil blive givet tifold tilbage.
Thi således står der skrevet.
Giv, og du skal blive givet.
Æret været dit navn.
Æret været din sjæl.
Gadriel, Castiel og Muriel.

Kanaliseret af Alessia

Til den opmærksomme læser:
Gadirel er i lys nu.
Har valgt lyset og er taget til nåde af Herren.
Dette er helt ny information og vi afventer en nærmere uddybning.
Mærk selv ind på kærligheds frekvensen i navn og budskab.

Fraya og Alessia